Vyhlásenie o prístupnosti

Prístupnosť

Pri tvorbe webových stránok bol kladený dôraz na pravidlá prístupnosti. Stránky sú vytvorené so snahou o prístupnosť obsahu a funkčnosť a spĺňajú všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky WCAG. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky) a pre osoby so špecifickými potrebami. Stránky zodpovedajú webovým štandardom konzorcia W3C HTML 5 a boli validované nástrojmi http://validator.webylon.info/https://validator.w3.org/. Web po technickej stránke vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť. Stránky sa dajú používať s vypnutými obrázkami alebo kaskádovými štýlmi a sú funkčné aj bez podpory programovacích jazykov v prehliadači (JavaScript, Flash a pod.).

Navigácia

K hlavnej navigácii slúži menu, které je umiestnené v hornej časti stránky. Tieto odkazy delia stránky na jednotlivé „rubriky“ – články na tomto webe sú zaradené do príslušných rubrík. Všetky textové odkazy v súvislom texte sú odlíšené od okolitého textu inou farbou a podčiarknutím. Odkazy sa neotvárajú do nového okna.

Farby

Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu.

Technická realizácia a podpora

Ak na týchto stránkach narazíte na technické chyby alebo čokoľvek, čo odporuje pravidlám prístupnosti, kreré potrebujete využiť, informujte nás prosím na adrese www@kvalitne.sk alebo pomocou kontaktov uvedených na stránka www.kvalitne.sk. Prípadné nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.