Vitajte

Zákazník nepretržite hodnotí naše dielo, preto musí byť presné, ukončené v dohodnutom termíne a dohodnutej kvalite. Spokojnosť zákazníka je meradlom kvality našej stavebnej a výrobnej činnosti.
Využívame len tých dodávateľov, ktorí nám zaručujú splnenie požiadaviek zákazníka na výsledné dielo a v zmysle požadovaných stavebných noriem