Mgr. Katarína Vlnková

konateľka spoločnosti telefón: 0918 395 714
e-mail: obchod@betonarkanadlice.sk
    

Jaroslav Sabo

stavebná činnosť telefón: 0918 915 877
e-mail: betonarkasabo@gmail.com
   

Mančík Mário

obchodný zástupca telefón: 0917 687 923
tel./fax: 038/5424 589
e-mail: betonarkamancik@gmail.com

Andrea Pukancová

predaj mobilný telefón: 0918 39 5714
e-mail: betonarka.pukancova@gmail.com
   

Katarína Sabová

predaj telefón: 0917 817 561
e-mail: obchod@betonarkanadlice.sk
   

Danka Rybanská

predaj telefón: 038/5424589
   
   

 

Napíšte nám