Mgr. Katarína Vlnková

konateľka spoločnosti telefón: 0918 395 714
e-mail: obchod@betonarkanadlice.sk
    

Mančík Mário

obchodný zástupca telefón: 0917 687 923

e-mail: betonarkamancik@gmail.com

Andrea Pukancová

veľkoobchod mobilný telefón: 0918 39 5714
e-mail: betonarka.pukancova@gmail.com
   

Juraj Patai

cenové kalkulácie
e-mail: betonarka.patai@gmail.com

Miriam Kajanová

predaj - maloobchod

Danka Rybanská

predaj - maloobchod
   
   

 

Napíšte nám