Niekoľkoročná stavebná činnosť

Bytové jednotky, rekonštrukcie budov, zatepľovanie budov, inžinierske siete.

Naše realizácie stavieb

Sklad špeciálnych plodín PD Chynorany

Typ: Sklad špeciálnych plodín PD Chynorany
Miesto výstavby: areál strediska Rajčany
Rok výstavby : 2017
 

Bytový dom B9

Typ:  24 byt. jednotiek
Miesto výstavby: Častkovce
Rok a mesiac výstavby: december 2016
 

Bytový dom B 8

Typ: Komplexná bytová výstavba
Miesto výstavby: Častkovce
Rok a mesiac výstavby: 2015
 

Bytový dom B 7

Miesto výstavby: Častkovce
Rok a mesiac výstavby: 2014
 

Bytový dom B 6

Typ: Komplexná bytová výstavba
Miesto výstavby: Častkovce
Rok a mesiac výstavby: 2013/5
 

Bytový dom Ul. A. F. Scherera Piešťany

Typ: zateplenie
Miesto výstavby: Piešťany
Rok a mesiac výstavby: 2013
 

Polyfunkčný dom Piešťany

Typ: výstavba
Miesto výstavby: Polyfunkčný dom Ul. Nálepkova Piešťany
Rok a mesiac výstavby: 2014-2015
 

Výstavba 26 byt. jednotiek

Typ: Komplexná bytová výstavba
Miesto výstavby: Častkovce
Rok a mesiac výstavby: 2011/0
 

Kultúrny dom

Typ: zateplenie
Miesto výstavby: Nové Mesto nad Váhom
Rok a mesiac výstavby: 2010/0
 

Bytové domy 11 b .j. a 14 b. j.

Typ: Komplexná bytová výstavba
Miesto výstavby: Častkovce
Rok a mesiac výstavby: 2010
 

Stavba predajne

Typ: Individuálna bytová výstavba
Miesto výstavby: Nadlice
Rok a mesiac výstavby: 2009
 

Bilingv. gymnázium – fasáda

Typ: zateplenie
Miesto výstavby: Nové Mesto nad Váhom
Rok a mesiac výstavby: 2009
 

Mestský úrad – fasáda

Typ: zateplenie
Miesto výstavby: Nové Mesto nad Váhom
Rok a mesiac výstavby: 2009
 

ZŠ Odborárska – zateplenie

Typ: zateplenie , rekonštrukcia
Miesto výstavby: Nové Mesto nad Váhom
Rok a mesiac výstavby: 2009
 

ZŠ Štúrova – zateplenie

Typ: zateplenie , rekonštrukcia
Miesto výstavby: Nové Mesto nad Váhom
Rok a mesiac výstavby: 2009
 

ZŠ Kpt. Nálepku – zateplenie

Typ: zateplenie, rekonštrukcia
Miesto výstavby: Nové Mesto nad Váhom
Rok a mesiac výstavby: 2009
 

Bytový dom – fasáda

Typ: zateplenie, rekonštrukcia
Miesto výstavby: Nové Mesto nad Váhom
Rok a mesiac výstavby: 2009
 

STK Topoľčany

Typ: Komplexná bytová výstavba
Miesto výstavby: Topoľčany
Rok a mesiac výstavby: 2007