Betónová skruž 80/25

 • Priemer: 80 cm
 • Výška: 25 cm
 • Hrúbka: 8 cm
 • Hmotnosť: 123 kg

Betónová skruž 60/50

 • Priemer: 60 cm
 • Výška: 50 cm
 • Hrúbka: 7.5 cm
 • Hmotnosť: 204 kg

Betónová skruž 50/50

 • Priemer: 50 cm
 • Výška: 50 cm
 • Hrúbka: 7 cm
 • Hmotnosť: 160 kg
 

Betónová skruž -TBH/30cm

Vyrábané odlievaním v oceľových formách vibrovaním a lisovaním.
Skruže studňové - kanalizačné sa  používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody a povrchovej vody a  zhotovenie kopaných studní.

 • Priemer: 30 cm
 • Výška: 100 cm
 • Hrúbka: 5.5 cm
 • Hmotnosť: 136 kg

Betónová skruž -TBH/40cm

Vyrábané odlievaním v oceľových formách vibrovaním a lisovaním.
Skruže studňové - kanalizačné sa  používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody a povrchovej vody a  zhotovenie kopaných studní.

 • Priemer: 40 cm
 • Výška: 100 cm
 • Hrúbka: 6 cm
 • Hmotnosť: 206 kg

Betónová skruž -TBH/50cm

Vyrábané odlievaním v oceľových formách vibrovaním a lisovaním.
Skruže studňové - kanalizačné sa  používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody a povrchovej vody a  zhotovenie kopaných studní.

 • Priemer: 50 cm
 • Výška: 100 cm
 • Hrúbka: 7 cm
 • Hmotnosť: 321 kg

Betónová skruž -TBH/60cm

Vyrábané odlievaním v oceľových formách vibrovaním a lisovaním.
Skruže studňové - kanalizačné sa  používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody a povrchovej vody a  zhotovenie kopaných studní.

 • Priemer: 60 cm
 • Výška: 100 cm
 • Hrúbka: 7.5 cm
 • Hmotnosť: 408 kg

Betónová skruž -TBH/80cm

Vyrábané odlievaním v oceľových formách vibrovaním a lisovaním.
Skruže studňové - kanalizačné sa  používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody a povrchovej vody a  zhotovenie kopaných studní.

 • Priemer: 80 cm
 • Výška: 50 cm
 • Hrúbka: 8 cm
 • Hmotnosť: 246 kg

Betónová skruž -TBH/80cm

Vyrábané odlievaním v oceľových formách vibrovaním a lisovaním.
Skruže studňové - kanalizačné sa  používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody a povrchovej vody a  zhotovenie kopaných studní.

 • Priemer: 80 cm
 • Výška: 100 cm
 • Hrúbka: 8 cm
 • Hmotnosť: 502 kg

Betónová skruž -TBH/100cm

Vyrábané odlievaním v oceľových formách vibrovaním a lisovaním.
Skruže studňové - kanalizačné sa  používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody a povrchovej vody a  zhotovenie kopaných studní.

 • Priemer: 100 cm
 • Výška: 30 cm
 • Hrúbka: 9 cm
 • Hmotnosť: 238 kg

Betónová skruž -TBH/100cm

Vyrábané odlievaním v oceľových formách vibrovaním a lisovaním.
Skruže studňové - kanalizačné sa  používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody a povrchovej vody a  zhotovenie kopaných studní.

 • Priemer: 100 cm
 • Výška: 50 cm
 • Hrúbka: 9 cm
 • Hmotnosť: 370 kg

Betónová skruž -TBH/100cm

Vyrábané odlievaním v oceľových formách vibrovaním a lisovaním.
Skruže studňové - kanalizačné sa  používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody a povrchovej vody a  zhotovenie kopaných studní.

 • Priemer: 100 cm
 • Výška: 75 cm
 • Hrúbka: 9 cm
 • Hmotnosť: 579 kg

Betónová skruž -TBH/100cm

Vyrábané odlievaním v oceľových formách vibrovaním a lisovaním.
Skruže studňové - kanalizačné sa  používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody a povrchovej vody a  zhotovenie kopaných studní.

 • Priemer: 100 cm
 • Výška: 100 cm
 • Hrúbka: 9 cm
 • Hmotnosť: 778 kg

Betónové šachtové dno uličnej vpuste - BŠD

Betónová prechodová skruž - kónus - TZS

 • Priemer: 100 cm
 • Výška: 60 cm
 • Hrúbka: 9 cm
 • Hmotnosť: 484 kg
Cena bez DPH: 46.25 €
Cena s DPH: 55.50 €
 

Katalóg 2023
kliknite pre zobrazenie galérie