Polovegetačné panely

Určené pre výstavbu zelených parkovacích plôch alebo spevnenie a reguláciu vodných tokov. Svojou konštrukciou po aplikácii na pôdu umožňujú rast zelene na odstavných parkovacích plochách a spevnených brehoch vodných tokov, čím výrazne prispievajú k zlepšovniu mikroklímy. Dažďová voda aj po aplikácii polovegetčného panela naďalej preniká do pôdy a nie je  odvádzaná do verejných kanalizácii, čo je taktiež dôležitým ekologickým faktorom. 

Zelené parkovacie a odstavné plochy sa za pomoci polovegetačných panelov dajú vybudovať pomerne jednoducho a rýchlo, ich konštrukcia umožňuje prejazd i odstavenie osobných ale i ťažších nákladných vozidiel. Zelené parkovacie plochy vytvorené za pomoci polovegetačných panelov dosahujú dlhú životnosť a stabilitu. Ošetrenie trávnatej plochy je možné vykonávať jednoducho za pomoci bežných elektrických, ručných či elektrických kosačiek.

Betónové polovegetačné panely sú vyrábané s dvojitou oceľovou armatúrou vo vnútri .

Polovegetačný panel 50

 • Výška: 12 cm
 • Šírka: 100 cm
 • Dĺžka: 50 cm
 • Hmotnosť: 114 kg

Polovegetačný panel 150

 • Výška: 12 cm
 • Šírka: 100 cm
 • Dĺžka: 150 cm
 • Hmotnosť: 337 kg

Polovegetačný panel 300

 • Výška: 12 cm
 • Šírka: 100 cm
 • Dĺžka: 300 cm
 • Hmotnosť: 674 kg
 

Katalóg 2023
kliknite pre zobrazenie galérie