Betónová vodomerná šachta

Betónová vodomerná šachta

Betónové vodomerné šachty
Betónové vodomerné šachty sú betónové výrobky, ktoré sa používajú ako komory pre vodomery. Slúžia pre ochranu vodovodnej prípojky.

Vodomerné šachty z betónu
Vodomerné šachty z betónu sú určené pre osadenie vodomeru, prípadne príslušných armatúr, na domovú prípojku vody. Vodomerná šachta vám zabezpečí, aby bol vodomer chránený a dobre dostupný.

Čo sú to vodomerné šachty?
Vodomerné šachty betónové sú objekty umožňujúce manipuláciu a obsluhu vodomeru a ostatných armatúr vodovodnej siete.

Vodomerné šachty z liateho betónu

Vodomerné šachty z prefabrikovaných betónových dielcov sú náročné na výrobu, distribúciu a montáž. Vodomerná betónová šachta sa môže zhotoviť z liateho betónu do debnenia priamo na mieste, alebo sa použijú prvky strateného betónového debnenia. 

Betónová šachta a šachtové prefabrikáty z betónu a železobetónu sa používajú k stavbe vodotesných šachiet pre odpadové kanály, betónové vodomerné šachty a potrubia uložené v zemi.

Pri výbere vodomernej šachty dajte prednosť malej šachte, ktorá Vám umožní uzavrieť vodu v prípojke z povrchu zeme. Ak budete musieť uzavrieť vodu z dôvodov opravy alebo prasknutia niektorého zo zariaďovacích predmetov, nebudete musieť liezť do šachty. Veľké vodomerné šachty sú vhodné pre pripojenie väčších komerčných alebo priemyselných objektov. Pre domové prípojky je vhodná malá šachta.

Výhody

Hlavnou výhodou, ktorú betónová vodomerná šachta ponúka je pevnosť, keď je tento materiál všeobecne používaný práve kvôli tejto vlastnosti. Ak teda chcete mať istotu, že šachta odolá tlaku zeminy a vozidiel a prípadne tiež podzemnej vode, betón sa javí ako perfektné riešenie. Výhodou je tiež pomerne rýchla inštalácia.

Dôležitou výhodou odľahčenej vodomernej šachty zo železobetónu je, že Vám hydraulickou rukou / nie je potrebný žeriav / pohodlne osadíme  vodomernú šachtu do vopred pripravenej montážnej jamy.

Montáž

  • Vodomerné šachty sa osadzujú na spevnený podklad podľa projektu

  • Osadenie šachty závisí na geologických podmienkach stavby (množstvo spodnej vody, únosnosti podkladu a pod.)